Waa system kaa caawinaayo; in aad si fudud ugu diiwaangaliso ardeydaada, ku xaadiriso, ardeygana uu kala socdo xogaha ugu muhiimsan, sida; natiijada imtixaankisa, assignment-ga, I.W.M. Sidoo kale macallinkana uu u diri karo class walba assignment-gooda, kuna xaadirin karo, kalana socon karo jadwalkiisa xiisadeed. KAAFIYE waxa uu sidoo kale leeyahay qeybta maareynta xisaabaadka (accounting), waana qeybta u dub-dhexaadka u ah system-ka. KAAFIYE waxa uu si’ fudud isugu kaa xirayaa dhamaan qaybaha jaamacadaada. KAAFIYE sidoo kale waxa aad ku maarayn kartaa badeecadaha ay jaamacaddu soo iibsato, sida; kuraasta. Waxaad sidoo kale ku diiwaangashan kartaa shaqaalaha jaamacadaada, mushaarkana ku bixin kartaa. KAAFIYE waxa uu leeyahay qeybta fariimaha, sida: fariimaha ardeyda, macallimiinta, shaqaalaha, iyo kuwo badan. Sidoo kale KAAFIYE waxa uu leeyahay nidaamka codeynta ardeyda ee gudoomiyaha ardeyda ee jaamacadda.

X